درب اتوماتيك سكشنال

درب اتوماتيك سكشنال يا دربهاي زيرسقفي مناسب براي پاركينگهايي با تردد بالا مي باشند.درب سكشنال توسط فنرهاي بالانس بسيار قوي فشار اضافي را از سيستم كاسته و وزن اصلي پنلهاي درب سكشنال را متعادل مي كنند. در كنار انتخاب يك سيستم اتوماسيون خوب و استاندارد(موتور كشنده)، مي توان در ترددهاي بالا از اين نوع درب ها استفاده نمود. به علت استفاده از چرخهاي ضد سايش و ريلهاي نگهدارنده، استهلاك درب سكشنال در مقايسه با ديگر سيستمهاي درب اتوماتيك بسيار كم است.

سيستمهاي موتوري كه براي اتوماتيك كردن دربهاي سكشنال بكار مي رود از تنوع بسيار زيادي بر خوردار بوده و هر كدام از اين موتورها داراي مزيتها و معايب خاص خود مي باشند كه توسط مشاوره از كارشناسان شركت اشل مناسب ترين راهكار،بررسي و سپس به شما پيشنهاد مي گردد.

نوشته شده توسط سئوكار | ۲۲ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۸:۳۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |